A
A
A
A
3Boom
צור קשר:
השאר פרטים
השאירו הודעה ונחזור אליכם בהקדם
התקשר עכשיו: 05479555500
00000535_brandwiz_13baners_inside_4
חוקים וכאלה...

לקוחות יקרים, אנא קראו בעיון את התנאים המפורטים בתקנון. רכישת המוצרים באתר מתבצעת באמצעות ובכפוף לאמור בתקנון זה.

ביצוע הזמנה ורכישה באתר, הינה בגדר הסכמה ו/או אישור להוראות והתנאים המפורטים בתקנון זה. אנו ממליצים על התעדכנות, מעת לעת בדבר תנאי השינוי ומדיניות הפרטיות שלנו.

 התקנון מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אך מתייחס לשני המינים – עמכן הסליחה 

1. כללי

1.1  אתר האינטרנט 3BOOM משמש כאתר סחר אלקטרוני לרכישת מוצרי צריכה פינוק ופנאי, על ידי ציבור הגולשים באינטרנט בישראל ובעולם.
1.2 הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידך באתר ועל כל רכישה שתתבצע על ידך באמצעות האתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין החברה.
עקב כך, אשר על כן, הנך מתבקש/ת לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון.

1.3 גלישה באתר ו/או רכישת מוצרים המוצעים למכירה בו, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התקנון. אם אינך מסכימ/ה לתנאי מתנאיו הנך מתבקש/ת לא לעשות כל שימוש באתר.

2. הזכות להשתתפות ושימוש באתר:

2.1. כל אדם לרבות תאגיד, רשאי לבצע פעולה באתר בכפוף למילוי התנאים המפורטים במצטבר להלן:
למשתמש מלאו ו 18 שנים וברשותו תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט, תעודת זיהוי תקפה וכרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי בישראל  ואשר הונפק על ידן .

2.2. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה תהא  רשאית למנוע ממך את ההשתתפות באיזה מהמכירות באופן זמני או לצמיתות, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש כמפורט בכל אחד מן המקרים להלן:

2.2.1. אם מסרת במתכוון פרטים שגויים;

2.2.2. אם ביצעת מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בחברה  ו/או במי מטעמה ו/או בפעילותו  התקינה  של האתר ובכלל זה  לקוחות החברה ו/או והמוכרים ו/או כל צד ג' מטעמם;

2.2.3. אם כרטיס האשראי שברשותך נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

2.2.4. כל מקרה אחר שיש בו כדי למנוע ממך בצוע פעולה באתר   ע"פ כל דין. 

2.3. הלקוח מתחייב כי לא יפרסם או ישדר דרך האתר כל חומר, אשר מפר בכל דרך שהיא זכויותיהם של אחרים או כל חומר לא-חוקי, מאיים, פוגעני, מטעה, מעליב, משמיץ, דוחה, חודר/מפר פרטיות, וולגרי, גס, מגונה או באופן אחר מעורר התנגדות, מעודד התנהגות פלילית, מקים עוולה אזרחית ו/או שמפר בדרך אחרת כל חוק ו/או דין ו/או אשר מכיל דבר פרסום או שידול בקשר למוצרים או שירותים כלשהם, זאת ללא הסכמתה המפורשת של החברה בכתב ומראש.

3. תנאי הרישום באתר:

3.1. בעת הרישום תתבקש להזין טופס רישום הכולל את הפרטים הבאים: שם פרטי, שם משפחה, דואר אלקטרוני, טלפון, כתובת. מסירת הפרטים הינה בהתאם ובכפוף למדיניות הפרטיות של החברה (כמפורט בסעיף 4).

3.2.  על מנת להשלים את תהליך הרכישה  באתר תתבקש  להזין את פרטי כרטיס האשראי שלך. אינך חייב למסור את הפרטים כמפורט לעיל ומסירתם תלויה ברצונך  אך אם לא מסרת את הפרטים המלאים המבוקשים לא תוכל להמשיך להשתתף במכירה .  

3.3. החברה מתחייבת לפעול כמיטב יכולתה לשמירת המידע ולא תעשה בו כל שימוש אלא למטרות המפורטות בתנאי הסכם זה.

3.4. למען הסר ספק, לחברה ו/או למוכרים שמורה הזכות לבטל את הזמנתך בשל הגשת פרטים כוזבים, חלקיים או לא מדויקים. הגשת פרטים כוזבים ביודעין הינה עבירה ע"פ חוק. החברה ו/או המוכרים יהיו רשאים לנקוט בצעדים משפטיים כנגד מגישי פרטים כוזבים כולל תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו למוכרים ו/או לחברה ו/או מי מטעמם עקב שיבוש הליכי המכירה באתר.

3.5. מועד קבלת ההזמנה כפי שנרשם במחשבי החברה הוא המועד הקובע לכל דבר ורישומו במחשבי ישמש ראיה מכרעת בעניין זה.

4. מדיניות פרטיות:

מאחר שחברת 3 בום בע"מ (להלן "החברה") מכבדת את פרטיות המשתמשים באתרי האינטרנט שהיא מנהלת ומפעילה (להלן- "האתרים"), החליטה החברה לפרסם את מדיניותה ביחס להגנת הפרטיות באתרים, והיא מתחייבת כלפי המשתמש לקיים מדיניות זו.  

תשומת ליבך כי שימושך באתר זה או באתרים או שירותים המקושרים או זמינים דרכו, מהווה את הסכמתך לתקנון תנאי השימוש ולמדיניות פרטיות זו.

אם אינך מסכים לתנאי מדיניות הפרטיות שלהלן, כולם או חלקם, אנא הימנע מהמשך השימוש באתרים או פנה אלינו כדי שנוכל לסייע לך בדרכים חלופיות, באמצעות פרטי הקשר המפורסמים באתר או דרך עמוד יצירת הקשר 

מדיניות פרטיות זו אינה מיועדת להחליף מדיניות פרטיות של כל אתר או עמוד אחר עשוי להיות מקושר או זמין באמצעות או דרך אתר זה, לרבות אתרים נוספים של החברה העשויים להיות נגישים מתוך אתר זה. אם תבחר לגלוש או להשתמש באתרים מקושרים או חיצוניים, אזי שהשימוש בהם יהיה כפוף גם לתנאיהם הפרטניים, נוסף על תנאי מסמך זה, ומומלץ על כן לעיין בהם בנפרד.

כל הסתמכות על אתרים חיצוניים כאמור או על תוכנם, שימוש בהם או מסירת פרטים דרכם, הינה באחריותך בלבד ובהתאם לתנאי השימוש, תקנון, ומדיניות הפרטיות של אותם אתרים, בנפרד ובאופן בלתי תלוי מתנאי מדיניות פרטיות זו. כמו-כן, החברה שומרת לעצמה את הזכות להסיר מהאתרים שלה בכל עת קישורים המופיעים בהם או להימנע מהוספת קישורים חדשים, הכל לפי שיקול דעתה המוחלט.

4.1 מדיניות איסוף המידע ושמירתו:

בעת שימוש בשירותי האתרים נאסף מידע עליך. חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי, כלומר בשמך ובכתובתך, מוצרים ושירותים שרכשת או ביקשת למכור, אמצעי התשלום ששימשו אותך, וכיו"ב. זהו המידע שאתה מוסר ביודעין, לדוגמה בעת שתירשם לשירותים באתרים. חלק מהמידע אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. לדוגמה, פרסומות שקראת באתר, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, ועוד.

האתרים עשויים לעשות שימוש בכלים אוטומטיים לצורך ביצוע סטטיסטיקה ושיפור חווית הגלישה, באמצעות נתוני הגישה והגלישה שלך באתר, לרבות פרטי ספק שירותי האינטרנט שלך ושם המתחם ממנו ניגשת לאתר/ים, כתובתך בפרוטוקול האינטרנט (IP), מיקום המכשיר או החיבור בו נעשתה גישה לאתר/ים, מועדי הגישה לאתר/ים ומשך השהייה בהם, סוג הדפדפן בו נעשה שימוש ופרטים אנונימיים נוספים הנאספים ממכשיר המשתמש באופן אוטומטי, וככל שהגדרות מכשירך מאפשרות זאת מיוזמתך.

שימוש במידע שייאסף על אופן השימוש באתרים הינו לצורך שיפור, העשרה וייעול האתרים, דרך הצגתם והנגשת התוכן המוצג בהם.

4.2 מאגר המידע ושימוש בו:

הנתונים שנאספו או ייאספו אודותייך יישמרו במאגר המידע של החברה ובאחריותה, המיועד, בין היתר, לצורך ניהול וייעול הקשר והשירותים מולך, לשם אספקת מוצרים ושירותים על-פי בקשתך, ולצרכים תפעוליים, שיווקיים וסטטיסטיים, לרבות עיבוד המידע ודיוור ישיר לצורך מימוש כלל מטרות אלו.

השימוש במידע שנאסף, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, בין היתר על מנת לאפשר להשתמש בשירותים שונים באתרים, לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתרים, לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים, לצורך רכישת מוצרים ושירותים באתרים  - לרבות פרסום מידע ותכנים, כדי להתאים את המודעות שיוצגו בעת הביקור באתרים לתחומי ההתעניינות שלך.

♦ המידע שישמש את החברה יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אישית.

דיוור ישיר אלקטרוני:

החברה מעוניינת לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי. מידע כזה ישוגר אליך רק אם נתת הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו. החברה לא תמסור את פרטיך האישיים למפרסמים. עם זאת, היא רשאית להעביר מידע סטטיסטי על פעילות המשתמשים באתרים.

♦ מידע סטטיסטי שיועבר לא יזהה אותך אישית.

4.3 מסירת מידע לצד שלישי:

החברה לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים או מידע אחר שנאסף על פעילותך באתר אלא בהתקיים אחד או יותר מהמקרים המפורטים להלן:

4.3.1. אם תרכוש מוצרים ושירותים מצדדים שלישיים המציעים אותם למכירה באמצעות האתרים, יועבר לצדדים שלישיים אלה המידע הדרוש להם לשם השלמת תהליך הרכישה.

4.3.2. על פי דרישה או בהסכמה מפורשת ממך או בהרשמה לשירות מסוים אשר עשוי לדרוש זאת, בהסכמתך.

4.3.3. במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין החברה שתחייב חשיפת פרטיך.

4.3.4. אם תבצע באתרים פעולות שבניגוד לדין, אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי, או לצורך מניעת ביצוע עבירה.

4.3.5. אם החברה תמכור או תעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתרים לתאגיד כלשהו - וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתרים עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.

4.3.6.  במקרה בו ימצא כי הפרת את אחד או יותר מתנאי השימוש של האתר או מדיניות פרטיות זו, ו/או במקרים בהם תבצע או תנסה לבצע פעולות המנוגדות לתנאי השימוש או הוראת כל דין.

4.3.7. בכל מקרה בו תסבור החברה כי מסירת המידע נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לרכושו ו/או לגופו של אדם, או על מנת למנוע נזק חמור אחר לפי שיקול דעתה הבלעדי.

:Cookies 4.4

אתרי החברה משתמשים ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולם השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע.

אם אינך מעוניין לקבל או להפעיל את ה- Cookies, תוכל לחסום אותם בכל עת על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. חלק מה- Cookies עשויים לפקוע כאשר תסגור את הדפדפן או את היישום בו אתה משתמש, וייתכן שאחרים יישמרו על גבי הזיכרון במכשירך או במחשבך. בכל עת, באפשרותך למחוק קבצים אלו גם אם נשמרו אצלך. מוצע לעשות כן רק אם אתה משוכנע שאינך רוצה שהאתר, התכנים המופיעים בו והשירותים המוצעים דרכו יותאמו להעדפותיך.  אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.

4.5 אבטחת מידע:

החברה מיישמת באתריה מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע, כדי לאבטח את האתרים ואת דרכי התקשורת דרכם ואת המידע המצוי בשליטת החברה, כנגד ניצול מקרי או מכוון, אובדן, הרס או כנגד גישה על ידי אנשים בלתי מוסמכים או מורשים. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, החברה לא מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם. לפי-כך, מובהר בזאת כי החברה לא תהא אחראית ולא תישא בכל אחריות במקרה של חדירה או פריצה ו/או נזק כלשהוא שנגרם בשל השימוש באתרים ו/או בתוכן המוצג בהם ו/או בשירותים הנלווים להם, על-ידי המשתמש באתרים או מי מטעמו.

4.6 זכות לעיין במידע:

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למחקו.

  • פנייה כזאת יש להפנות באמצעות טופס צור קשר או באמצעות פקס מס' 03-5156020 או בדואר אלקטרוני לכתובת: service@3boom.co.il
  •  בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית אליך, אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע.

5. תשלום:

5.1. המחירים המוצגים בכל שיטות המכירה כוללים מע''מ על-פי דין.

5.2. קניה שאושרה מהווה קניה של השובר.

5.3. חיוב הלקוח יתבצע על ידי החברה וזאת באמצעות כרטיס האשראי שאת פרטיו מסרת.

6. ביטול עסקה :

6.1. ביטול הזמנה במכירה כלשהי יעשה באמצעות פניה דרך כפתור "צור קשר"  ויכלול את פרטי הרוכש כולל ת.ז. ואת פרטי ההזמנה.

6.2. בהתאם לחוק הגנת הצרכן התשמ''א-1981 (''חוק הגנת הצרכן'') רשאי צרכן לבטל קנייתו של מוצר בהודעה בכתב עד שבועיים ממועד קבלת השובר בפועל או מקבלת מסמך הגילוי ( המאוחר מבניהם), ולגבי שירות – בתוך 14 יום מיום עשיית העסקה ובלבד שביטול כאמור ייעשה לפחות 2 ימי עבודה קודם למועד בו השירות אמור להינתן ובמקרה של הזמנת שרותי הארחה, חופש או בילוי, עד שבעה ימי עבודה קודם למועד שנקבע למתן השירות.

6.3.  זכות הביטול אינה עומדת במקרים הבאים: 

6.4. לגבי ''טובין פסידים'' כמשמעם בחוק הגנת הצרכן והתקנות שהותקנו על פיו.

6.5. לגבי מוצר שהוא מידע כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ''ה-1995.

6.6 טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה.

6.7. טובין הניתנים להעתקה שכפול והקלטה לאחר פתיחת אריזתם המקורית.

6.8. דמי ביטול - בתוך 14 יום מיום קבלת הודעת הביטול יושב לך הסכום ששולם על ידך בגין המוצר או השירות. חשוב לציין, כי הלקוח יחויב בתשלום מלא בגין השילוח גם אם טרם קיבל את המוצר, וזאת במידה והמוצר נשלח מהחנות לחברת השילוח. דמי הביטול עשויים להיגבות על ידי החברה.

 6.9. במקרה של ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו לגביו על ידי המוכר,  המציע לא יחויב בדמי ביטול כלשהם. אם סופק לך המוצר - תתבקש להעמיד את המוצר לרשות המוכר במקום שבו נמסר לך המוצר ולהודיע לו על כך.

7. ביטול מכירות מצד החברה ו/או המוכר:

7.1. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק באופן מיידי, חד-צדדי, ללא מתן כל התראה מראש ובכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או לבטל מכירה (לפני או לאחר סגירתה), בלי שיינקטו כנגדה כל סעדים, לרבות בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:

7.1.1. אם יתברר שהתבצעה או מתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית.

7.1.2. אם אירעה תקלה טכנית אשר מנעה או עלולה הייתה למנוע רכישה באתר עלך ידי קבוצה או יחידים.

7.1.3. במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים לדעת החברה את המשך המכירה ביצועה או השתתפות מספקת בה.

7.1.4. במידה ותחול טעות בתום לב בהדפסה, בתיאור המוצר/השרות, בתנאי המכירה, ו/או במקרה של טעות בהזנת נתוני המכירה ו/או טעות בהזנת הנתונים ממגיש ההצעה/הרוכש, רשאי המוכר/החברה לבטל את הרכישה הספציפית.

7.1.5. בכל מקרה שנעשתה פעולה בניגוד לתקנון זה.

7.1.6. החברה ו/או המוכר רשאים לבטל את הזמנת מבצע הפעולה, אם ההזמנה בוצעה ללא פרטיו המלאים/המדויקים של מבצע ההזמנה.

8. הגבלת אחריות, זמינות ושימושים אסורים:

8.1. המוצרים באתר מוצגים בתום לב ובאחריות המוכרים, ואין בהצגתם משום המלצה ו/או הבעת דעה מצד החברה לגבי אופיים של המוצרים, תכונותיהם, טיבם, שמות היצרנים וכיו''ב.

8.2. החברה מתחייבת לעשות כל שביכולתה לשמור על פעילות תקינה של האתר ושל הפעולות הנעשות אך אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות ותקלות כלשהן.

8.3 אם תתגלה פעולה ו/או תקלה כלשהי בפעילות האתר, יש להודיע על כך לחברה, כדי שזו תוכל לתקנן.

8.4. החברה לא תישא במישרין או בעקיפין, במפורש או מכללא, באחריות כלשהי לכל מקרה שבו הזמנתך לא התקבלה (מכל סיבה שהיא) ו/או לכל בעיה טכנית המונעת ממך מביצוע הזמנה.

8.5. מבלי לגרוע מהאמור לעיל החברה  לא תהיה אחראית בגין כל נזק ישיר או עקיף אשר נגרם עקב שימוש באתר.

8.6. החברה לא תהא אחראית לאף נזק שנגרם ו/או עלול להיגרם לך ו/או לצד שלישי כלשהוא כתוצאה ישירה ו/או עקיפה מהשימוש באתר.

8.7. החברה רשאית להתיר, להגביל ו/או לאסור את גישתך לאתר בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, ושומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לשנות או להפסיק את הפעלת האתר, כולו או חלקו, בכל זמן וללא מתן הודעה, ככל שיידרש בנסיבות המתאימות, ומבלי שתהיה למשתמש כל טענה, זכות ו/או תביעה בקשר לכך.

8.8. אינך רשאי לבצע כל פעולה אשר תגרום ו/או תייצר עומס בלתי סביר על האתר, שרתיו ומערכותיו, ו/או כל פעולה העלולה לפגוע באתר, בתפעולו, בתכנים המוצגים או נגישים בו ו/או באופן הצגתם. כמו כן, אינך רשאי לבצע את הפעולות הבאות, יחד ולחוד, ללא הרשאה מפורשת כתובה מראש מהחברה:

  • להעתיק, לשחזר, לשנות, לעבד, לתרגם, לבצע הנדסה חוזרת, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם ולאחסן את תוכן האתר, כולו או חלקו.
  •  להציג תוכן מהאתר בתוך מסגרת iframe גלויה או סמויה או להציג את תוכן האתר בכל דרך אחרת באופן המשנה את עיצובו המקורי באתר ו/או המחסיר דבר כלשהוא;
  • להפעיל או לאפשר הפעלת תוכנות או יישומים או כל אמצעי אחר הנועד לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תוכן האתר, לרבות תוכנות מסוגCrawlers, Robots  וכדומה,
  •  להשתמש באתר ו/או בתוכן האתר ו/או באמצעותו כדי לפגוע בפרטיותו או בשמו הטוב של כל אדם ו/או לפרסם דברי הסתה, הונאה, תרמית, לשון הרע ו/או כל מידע אחר שהינו שקרי, בלתי אמין או שיש בו כדי לפגוע במזיד בכל צורה.
  •   אי עמידה בכל אחת ממגבלות אלו, עלולה להוביל למניעת גישתך לאתר ואף לחשוף אותך לאחריות אזרחית ו/או פלילית על-פי כל דין.

 9.  אתר "3 בום":

9.1. אתר זה משמש פלטפורמה לסחר אלקטרוני (להלן: ''האתר'') המופעל על ידי חברת "3 בום"  .

9.2. האתר מציג ללקוחותיו מגוון רחב של מוצרים מאת מיטב היצרנים מטרת האתר לאפשר רכישת מוצרים בהנחה בעת הקנייה.

 9.3. אתר "3 בום" מופעל ע"י חברת "3 בום בע"מ" המתמחה בשיווק מגוון רחב של מוצרים מעולם הפנאי והפינוק.

10. שונות:

10.1. כל הפרטים והתכנים המצויים באתר הם רכושה של החברה. אין להעתיק או לפרסם כל חלק מן הדפים ללא הסכמה המפורשת בכתב של החברה.

10.2. האמור בתקנון זה, מתייחס באופן שווה לבני שני המינים והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

11. סמכות שיפוט:

11.1. הסכם זה יהיה כפוף לחוקי מדינת ישראל. סמכות שיפוט לדון בכל מקרה של מחלוקת - תהיה נתונה לבית המשפט בתל אביב.

11.2. על חוזה זה יחולו הוראות חוק חוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל"א-1970.

מבלי לגרוע מכלליות או לגרוע מן הסעדים הניתנים על פי הוראות כל דין, החברה תהיה רשאית להפסיק באופן מיידי, חד צדדי וללא מתן כל התראה מראש, את מתן השירותים שלפי הסכם זה, בלי שיינקטו כנגדה כל סעדים.

רכישה נעימה,

אתר 3 בום בע"מ

 

אל תפספסו!!
את הלהיטים היומיים שלנו